Choeze Kuchen | Đức Choeze Kuchen Rinpoche đời thứ 11 – tuổi lên 2
554
page-template-default,page,page-id-554,page-child,parent-pageid-1881,user-registration-page,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
 

Đức Choeze Kuchen Rinpoche đời thứ 11 – tuổi lên 2

Đức Choeze Kuchen Rinpoche – tuổi lên 2

Kunchok Thrinley Lhundup Namgyal sinh ra tại Kathmandu, Nepal vào năm 1984, là trưởng nam của Yogi Lama Jorjel và Yangchen Dolkar từ vùng Kham, Tây Tạng.

 

  • Lama Jorjel là trực hệ đời thứ 6 của vị khai mật tạng Terton Geru Kunchok Thrinley, một trong 108 vị khai mật tạng được Đức Liên Hoa Sanh tiên tri. Kunchok Thrinley do đó được sinh ra là trưởng nam trực hệ của đức Khai mật tạng Terton Geru Chogyal Dorji.

 

  • Mẹ ngài, Yanghcen Dolkar là trực hệ của gia đình Atisang, một trong những tể tướng dưới triều đại vua Gesar. Trong lịch sử gia phả của mình, gia đình Atisang đã đản sinh rất nhiều vị chứng ngộ cao cấp và những vị lãnh đạo bộ tộc.

Nhập thất Hevajra

Rinpoche đã hoàn mãn các khóa nhập thất thiền định dưới sự hướng dẫn của Sư Tổ Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche mà đặc biệt là khóa 6 tháng nhập thất Mật điển Hô Kim Cang ( Hervarja).

 

Ngoài ra, Ngài đã hoàn tất các khóa nhập thất bổn tôn Liên Hoa Sinh, Yamantaka, và nhiều mật pháp khác, trong đó có khóa nhập thất Bạch Độ Mẫu do chính Garchen Rinpoche hướng dẫn.  Rinpoche nhấn mạnh rằng không có giới hạn về số lần cho việc nhập thất, một hành giả nên trải nghiệm những tinh tuý của “ khoá nhập thất” trong từng giây phút của cuộc đời.