Choeze Kuchen | CHOD CHANGBU GYATSHAR PUJA
2449
page-template-default,page,page-id-2449,user-registration-page,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
 

CHOD CHANGBU GYATSHAR PUJA

CHOD CHANGBU GYATSHAR PUJA ON 2,3,4/06/2021 CONDUCTED BY 11TH CHOEZE KUCHEN RINPOCHE

NGHI LỄ CHOD CHANGBU GYATSHAR

Nghi lễ “Changbu Gyatshar” này là pháp tu thông qua việc quán tưởng và cúng dường toàn bộ cơ thể của chúng ta cho các vong linh, và ma quỷ gây ra đau khổ và chướng ngại trong cuộc sống của chúng ta. Thực chất, những linh hồn và ác quỷ này không đến từ bên ngoài mà chính là hậu quả của những bất thiện nghiệp ta đã gây ra trong quá khứ. Vì đối với chúng ta, thân thể này là thứ quý giá nhất, nhưng chúng ta không biết rằng, thân thể này chính là nguyên nhân của sự dính mắc, sân hận và si mê. Vì vậy, bằng cách xả ly và (quán tưởng) dâng nó cho các tinh linh và ma quỷ sẽ khiến chúng lắng dịu và không gây hại cho chúng ta nữa. Thực hành này được coi là một trong những thực hành Kim Cương thừa tinh vi nhưng hiệu quả nhất để phát khởi lòng từ bi, tích lũy công đức vô hạn, tẩy sạch các nghiệp tiêu cực và để nhận ra bản chất tối thượng của tâm, thân và toàn bộ hiện tượng.

ABOUT CHOD CHANGBU GYATSAR

This “Chang-bu Gya-tshar” ritual includes visualisation of inviting and offering our entire body to the spirits and demons that cause suffering and obstacles in our life. Basically, these spirits and demons are actually; the destined consequences of our past negative Karma. Since our body is very precious to us and is the cause of our attachment, anger and delusion. Thus, by giving it up and offering it to the spirits and demons will pacify them and won’t cause us any further harm. This practice is regarded as one of the sophisticated yet most effective Vajrayana practice for generating compassion, accumulating limitless merits, cleansing negative Karmas and for the realization of ultimate nature of mind, body and the entire phenomena.